tockto

คอร์ส Travel English พูดอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว

เตรียมตัวไปทริปต่างประเทศ มาซ้อมบทสนทนาที่ต้องใช้บ่อยๆ ระหว่างเที่ยวกันเถอะ คลิปจำลองสถานการณ์ง่ายๆ ที่เจอบ่อยในคอร์สนี้เป็นบทสนทนาระดับพื้นฐาน สามารถเรียนกันได้ทุกคนจ้า ขอให้เที่ยวให้สนุกน้า ✈️🏝☀️😎

15

คลิปสนทนา

79

แบบฝึกหัด

927

คำศัพท์

 • 1. เดินทางด้วยเครื่องบิน

  • เช็คอินที่สนามบิน

   I’m flying to New York at seven p.m.

  • อาหารบนเครื่องบิน

   Would you like chicken or pasta?

  • ตรวจหนังสือเดินทาง

   What’s the purpose of your visit?

 • 2. บริการที่สนามบิน

  • เช่า Pocket Wifi

   I’m here to pick up my pocket wifi.

  • แลกเปลี่ยนเงิน

   I want to exchange these US dollars for euros.

  • ขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงแรม

   Could you take me to this hotel, please?

 • 3. ที่โรงแรม

  • เช็คอินที่โรงแรม

   I have a reservation for six nights.

  • โทรขอความช่วยเหลือจากห้องพัก

   I’m calling from room 1204.

  • เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

   I’d like to check out, please.

 • 4. ในเมือง

  • ไปรถไฟใต้ดินสถานีไหน

   Which station should I get off at?

  • ห้องน้ำอยู่ทางไหน

   Do you know where the nearest toilet is?

  • ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหม

   Could you take a picture for us, please?

 • 5. ในร้านค้า

  • ถามหาสินค้า

   Excuse me, do you have this?

  • ต่อราคา

   Can you do fifteen dollars?

  • จ่ายด้วยบัตรเครดิต

   Can I pay with a credit card?