ต๊อกโตะ ภายใต้การสนับสนุนจาก
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

NEW ME
ปีนี้พูดอังกฤษได้
รุ่นที่ 4

เรียนพูดอังกฤษ ฟรี!

รับจำกัดเพียง 3,000 คน

ปิดรับสมัครโครงการแล้ว

ตรวจผลการสมัคร

ติดตามโครงการใหม่ๆ ได้ที่
Facebook Tockto Thailand

คนไทยเรียนพูดอังกฤษฟรี

มีประกาศนียบัตรให้

ต๊อกโตะ แอปพลิเคชันฝึกภาษาภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และความร่วมมือของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ by Tockto เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไทยให้พูดภาษาอังกฤษได้ ด้วยวิธีเรียนผ่านแอปพลิเคชัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 15 ต.ค - 15 พ.ย. 2565

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ตุลาคม 2565 รับจำกัดเพียง 3,000 คน

เนื้อหาหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนคอร์สฝึกพูดอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน Tockto โดยเลือกได้หนึ่งคอร์สตามระดับที่ต้องการ

ระดับพื้นฐาน คอร์ส Basic English Speaking เน้นฟังและพูดประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ง่ายๆ แต่ใช้ประโยชน์ได้จริง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการทบทวนตั้งแต่พื้นฐาน

ระดับกลางขึ้นไป คอร์ส Everyday English Speaking ฝึกฟังพูดประโยคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมงในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นเช้า ไปทำงาน จนถึงเข้านอน เหมาะสำหรับผู้มีทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางขึ้นไป

ครู นักศึกษาครู คอร์ส Classroom English Speaking ฝึกพูดภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในห้องเรียน สำหรับการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรสองภาษา

เนื้อหาในแต่ละคอร์สมีจำนวน 8 หมวด 30 บทเรียน แต่ละบทใช้เวลาเรียนประมาณ 15 นาที สามารถเรียนซ้ำทุกบทได้ไม่จำกัด

รีวิวจากผู้เรียนรุ่นก่อนหน้า

ดูรีวิวเพิ่มเติม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 2. มีมือถือหรือแท็บเล็ตที่สามารถใช้งานและฝึกพูดด้วยแอพพลิเคชั่น Tockto ได้
 3. ทางโครงการขอเก็บมัดจำการเข้าร่วมโครงการ ท่านละ 300 บาท ซึ่งจะได้คืนเมื่อเรียนครบหลักสูตรในระยะเวลาของโครงการ เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์หรือเรียนไม่จบหลักสูตร ทำให้ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการท่านอื่นเสียสิทธิ โดยจะคืนผ่านช่องทางที่แจ้งไว้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 65
 4. การเรียนครบหลักสูตร คือ การเรียนครบทั้งการฝึกฟัง ฝึกพูด วิดีโออธิบาย และแบบฝึกหัดทบทวนในทุกบทเรียน และสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับประกาศนียบัตรได้เมื่อมีผลการฝึกพูดเกิน 80% ในทุกบทเรียน
 5. แชร์ข่าวโครงการ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษมีโอกาสได้เรียนเช่นกัน ผ่านช่องทางอันใดอันหนึ่งต่อไปนี้ (คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีแชร์ - หากแชร์ไม่ครบเงื่อนไข ทางโครงการขอสงวนสิทธิการให้ประกาศนียบัตร)
  ช่องทาง Facebook
  ช่องทาง Tiktok
  ช่องทาง LINE
สอบถามเพิ่มเติม