tockto

คอร์ส Everyday Chinese พูดจีนในชีวิตประจำวัน

ฝึกฟังพูดประโยคภาษาจีน 24 ชั่วโมงในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นเช้า ไปทำงาน จนถึงเข้านอน เหมาะสำหรับผู้มีทักษะภาษาจีนระดับกลางขึ้นไป

30

คลิปสนทนา

163

แบบฝึกหัด

1,937

คำศัพท์

 • 1. กิจวัตรยามเช้า

  • อรุณสวัสดิ์

   再给我五分钟。 Zài gěi wǒ wǔ fēnzhōng.

  • เตรียมอาหารเช้า

   早餐吃什么? Zǎocān chī shénme?

  • วันที่แสนชุลมุน

   你今天为什么要那么早起床? Nǐ jīntiān wèishénme yào nàme zǎo qǐchuáng?

  • ออกไปทำงานแล้วนะ

   我该怎么才能准时到达公司…… Wǒ gāi zěnme cáinéng zhǔnshí dàodá gōngsī…

 • 2. ไปทำงาน

  • ถามทางรถเมล์

   请问这是32路公交车站吗? Qǐngwèn zhè shì sānshí'èr lù gōngjiāochē zhàn ma?

  • ฉันน่าจะไปสายนะ

   你到公司了吗?我可能会迟到。 Nǐ dào gōngsī le ma? Wǒ kěnéng huì chídào.

  • แวะซื้อกาแฟ

   给我来一杯拿铁,多加一份浓缩。 Gěi wǒ lái yì bēi nátiě, duō jiā yí fèn nóngsuō.

  • ถึงออฟฟิศ

   我坐公交车过来的。 Wǒ zuò gōngjiāochē guòlái de.

 • 3. ถึงที่ทำงานสาย

  • ทักทายเพื่อนร่วมงาน

   要来块饼干吗? Yào lái kuài bǐnggān ma?

  • ประชุมตอนเช้า

   我打算…… Wǒ dǎsuàn…

  • ขอลากับเจ้านาย

   我今天可以早点下班吗? Wǒ jīntiān kěyǐ zǎodiǎn xiàbān ma?

 • 4. ทานข้าวเที่ยง

  • ไปทานข้าวกันเถอะ

   我都快饿死了。 Wǒ dōu kuài èsǐ le.

  • วันนี้กินอะไรดี

   我打算点牛排。 Wǒ dǎsuàn diǎn niúpái.

  • ฝากซื้อชานมไข่มุกหน่อย

   我们去买杯珍珠奶茶怎么样? Wǒmen qù mǎi bēi zhēnzhū nǎichá zěnmeyàng?

  • กลับไปทำงาน

   你下午要做什么工作? Nǐ xiàwǔ yào zuò shénme gōngzuò?

 • 5. ภารกิจยามบ่าย

  • กลับก่อนนะ

   我先走了。 Wǒ xiān zǒu le.

  • ไปหาหมอฟัน

   我是来做半年一次的牙齿检查的。 Wǒ shì lái zuò bànnián yí cì de yáchǐ jiǎnchá de.

  • ไปส่งพัสดุ

   我有个包裹要寄到海外。 Wǒ yǒu gè bāoguǒ yào jì dào hǎiwài.

  • ไปซูเปอร์ซื้อของเข้าบ้าน

   不好意思,卫生纸在哪? Bù hǎoyìsi, wèishēngzhǐ zài nǎ?

 • 6. ถึงบ้านตอนเย็น

  • ถึงบ้านแล้ว

   你今天在家做了些什么? Nǐ jīntiān zài jiā zuò le xiē shénme?

  • จัดห้องหน่อยสิ

   你真的是个邋遢鬼。 Nǐ zhēn de shì gè lātàguǐ.

  • สั่งข้าวเดลิเวอรี่

   我上美团点外卖。 Wǒ shàng Měituán diǎn wàimài.

  • เตรียมออกไปทานหม้อไฟ

   我们想一起去吃网红火锅。 Wǒmen xiǎng yìqǐ qù chī wǎnghóng huǒguō.

 • 7. ออกเที่ยวกับเพื่อนตอนค่ำ

  • ออกไปเจอเพื่อนๆ

   我们有位置了吗? Wǒmen yǒu wèizhi le ma?

  • สั่งเครื่องดื่มกัน

   那就喝些白酒怎么样? Nà jiù hē xiē báijiǔ zěnmeyàng?

  • ค่ำคืนย่อมมีวันเลิกรา

   他们快要打样了。 Tāmen kuàiyào dǎyànɡ le.

  • เรียกแท็กซี่กลับบ้าน

   你怎么回家? Nǐ zěnme huí jiā?

 • 8. ถึงเวลาเข้านอน

  • ถึงบ้านสักที

   你回来啦。今晚怎么样? Nǐ huílai la. Jīnwǎn zěnmeyàng?

  • อาบน้ำสักหน่อย

   我想我直接去睡觉了。 Wǒ xiǎng wǒ zhíjiē qù shuìjiào le.

  • ราตรีสวัสดิ์

   你睡觉的时候记得关灯。 Nǐ shuìjiào de shíhou jìde guān dēng.