tockto

คอร์ส Job Interview ฝึกสัมภาษณ์งานภาษาจีน

ฝึกสัมภาษณ์งานเป็นภาษาจีน รวมคำศัพท์และประโยคระดับ HSK4 และ HSK5 ที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานทั่วไป อยากทำงานบริษัทจีน ทำงานกับคนจีน ต้องลงคอร์สนี้เลย

30

คลิปสนทนา

142

แบบฝึกหัด

1,579

คำศัพท์

 • 1. เริ่มการสัมภาษณ์

  • แนะนำตัวเบื้องต้น

   您好! 我叫… Nín hǎo! Wǒ jiào...

  • งานอดิเรก

   我喜欢... Wǒ xǐhuān...

  • ความชอบและความถนัด

   我喜欢... Wǒ xǐhuān...

  • เล่าเรื่องครอบครัว

   我家有...口人。 Wǒjiā yǒu...kǒu.

  • ความสามารถทางภาษา

   我英文听说读写流利。 Wǒ Yīngwén tīng shuō dú xiě liúlì.

 • 2. เล่าประสบการณ์

  • ประวัติการศึกษา กิจกรรมในมหาลัย

   大三有机会到… Dà sān yǒu jīhuì dào...

  • ประสบการณ์ทำงาน

   刚毕业,我就... Gāng bìyè, wǒ jiù...

  • ความสำเร็จที่ผ่านมา

   这件事让我觉得很自豪。 Zhè jiàn shì ràng wǒ juéde hěn zìháo.

  • เคยไปเมืองจีนไหม

   去过。去旅游和工作过。 Qùguò. Qù lǚyóu hé gōngzuòguò.

 • 3. ทำไมถึงอยากทำงานกับเรา

  • รู้จักงานนี้ได้อย่างไร

   在这里工作的中国朋友介绍的。 Zài zhèlǐ gōngzuò de Zhōngguó péngyǒu jièshào de.

  • ทำไมอยากทำงานนี้

   对我来说已经开始有瓶颈了。 Duìwǒláishuō yǐjīng kāishǐ yǒu píngjǐngle.

  • ทำไมอยากทำงานที่บริษัทนี้

   我觉得这家公司很值得来工作。 Wǒ juéde zhè jiā gōngsī hěn zhíde lái gōngzuò.

  • ทำไมถึงลาออกจากงานที่เก่า

   我觉得我要继续成长,所以开始寻找更多具有挑战和责任的工作。 Wǒ juéde wǒ yào jìxù chéngzhǎng, suǒyǐ kāishǐ xúnzhǎo gèng duō jùyǒu tiǎozhàn hé zérèn de gōngzuò.

 • 4. จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ

  • จุดแข็งของคุณคืออะไร

   我的优点是… Wǒ de yōudiǎn shì...

  • จุดอ่อนของคุณคืออะไร

   ...还不是很自信。 ... hái bùshì hěn zìxìn.

  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ไหม

   我觉得我可以做得很好。 Wǒ juéde wǒ kěyǐ zuò de hěn hǎo.

  • ทำไมคุณถึงเหมาะกับงานนี้

   因为我相信我的经验和能力适合你正在招聘的职位。 Yīnwèi wǒ xiāngxìn wǒ de jīngyàn hé nénglì shìhé nǐ zhèngzài zhāopìn de zhíwèi.

 • 5. ทักษะพิเศษ

  • พูดอังกฤษได้ไหม

   我能说流利英语。 Wǒ néng shuō liúlì Yīngyǔ,

  • ขับรถได้ไหม มีใบขับขี่ไหม

   我会开车。 Wǒ huì kāichē.

  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นไหม

   我会用 Word,和 Excel 电脑软件。 Wǒ huì yòng Word, hé Excel diànnǎo ruǎnjiàn.

  • นำเสนอเป็นไหม

   ...不太有机会在公共场合发言或分演示工作。 .. bù tài yǒu jīhuì zài gōnggòng chǎnghé fāyán huò fēn yǎnshì gōngzuò.

 • 6. มองอนาคต

  • เป้าหมายในอาชีพคุณคืออะไร

   想在稳定的公司工作。 Xiǎng zài wěndìng de gōngsī gōngzuò.

  • มองตัวเองใน 5 ปีข้างหน้าอย่างไร

   我想用我的语言能力进行国际机构的工作协调。 Wǒ xiǎng yòng wǒ de yǔyán nénglì jìnxíng guójì jīgòu de gōngzuò xiétiáo.

 • 7. เงินเดือนและเงื่อนไขการทำงาน

  • เงินเดือนที่คาดหวัง

   这个职位月薪在...之间。 Zhège zhíwèi yuèxīn zài... zhījiān

  • เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ไหม

   我的工作本来就是一直要出差。 Wǒ de gōngzuò běnlái jiùshì yīzhí yào chūchāi.

  • คิดอย่างไรกับการทำโอที

   如果我们准备工作做得好,应该不需要加班。 Rúguǒ wǒmen zhǔnbèi gōngzuò zuò de hǎo, yīnggāi bù xūyào jiābān.

  • สะดวกเริ่มงานเมื่อไหร่

   ...就可以开始工作。 ... jiù kěyǐ kāishǐ gōngzuò.

 • 8. สิ้นสุดการสัมภาษณ์

  • ตำถามเกี่ยวกับเวลาในการทำงาน

   请问一下工作时间。 Qǐngwèn yīxià gōngzuò shíjiān.

  • คำถามเกี่ยวกับวันหยุด

   想知道这里放假按照本地还是中国的? Xiǎng zhīdào zhèlǐ fàngjià ànzhào běndì háishì Zhōngguó de?

  • ขอบคุณและจบการสัมภาษณ์

   非常荣幸! Fēicháng róngxìng!