วิธีการแก้ไข
แอปพลิเคชันไม่สามารถเชื่อมต่อเซิฟเวอร์ได้
อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณถูกบล็อกโดยองค์กรหรือผู้ปกครอง กรุณาลองปิด Wi-Fi แล้วเปลี่ยนไปใช้สัญญาณมือถือ จากนั้นบังคับปิดแอปพลิเคชัน (forced closed) หรือรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วลองเข้าแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • อุปกรณ์ของคุณถูกบล็อกโดยเจ้าของหรือผู้ปกครอง กรุณาแจ้งเจ้าของหรือผู้ปกครองเพื่อทำการปลดบล็อกหรือใช้งานแอปพลิเคชันด้วยอุปกรณ์อื่น
 • การตั้งเวลาในอุปกรณ์ของท่านไม่ตรงกับเวลาปัจจุบัน กรุณาปรับเวลาให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นบังคับปิดแอปพลิเคชัน (forced closed) หรือรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วลองเข้าแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • แอปพลิเคชันไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยได้ เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณเป็นรุ่นเก่าและไม่มีใบรับรองล่าสุด กรุณาใช้งานแอปพลิเคชันด้วยอุปกรณ์อื่น
แอปพลิเคชันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Google Service ได้
อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณถูกบล็อกโดยองค์กรหรือผู้ปกครอง กรุณาลองปิด Wi-Fi แล้วเปลี่ยนไปใช้สัญญาณมือถือ จากนั้นบังคับปิดแอปพลิเคชัน (forced closed) หรือรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วลองเข้าแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • อุปกรณ์ของคุณถูกบล็อกโดยเจ้าของหรือผู้ปกครอง กรุณาแจ้งเจ้าของหรือผู้ปกครองเพื่อทำการปลดบล็อกหรือใช้งานแอปพลิเคชันด้วยอุปกรณ์อื่น
 • การตั้งเวลาในอุปกรณ์ของท่านไม่ตรงกับเวลาปัจจุบัน กรุณาปรับเวลาให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นบังคับปิดแอปพลิเคชัน (forced closed) หรือรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วลองเข้าแอปพลิเคชันใหม่อีกครั้ง
 • แอปพลิเคชันไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยได้ เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งด้านบน หรืออุปกรณ์ของคุณเป็นรุ่นเก่าและไม่มีใบรับรองล่าสุด
 • อุปกรณ์ของท่านถูกบล็อกการเชื่อมต่อกับ google service พบในอุปกรณ์ Huawei บางรุ่นหรืออุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อในพื้นที่ถูดจำกัดเช่น ประเทศจีน
แอปพลิเคชันไม่สามารถเชื่อมต่อ Store ได้
อาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • เนื่องจากคุณปิดการซื้อในแอปพลิเคชัน (In-App Purchases) กรุณาตั้งค่าอนุญาตการซื้อในแอปพลิเคชัน จากนั้นบังคับปิดแอปพลิเคชัน (forced closed) หรือรีสตาร์ทอุปกรณ์แล้วลองเข้าแอปพลิเคชัน ใหม่อีกครั้ง
  วิธีการตั้งค่าการซื้อในแอปพลิเคชัน (In-App Purchases)